Participatieprojecten

Bij diverse projecten, zoals bij het Joke Smit-plein in Utrecht en Steenvoorde in Rijswijk, zijn naast gemeente en projectbetrokkenen ook ‘gewone burgers’ actief. Zij weten vaak beter dan de deskundigen wat wel en niet wenselijk is voor hun gebied. Daarom werkt iXin nauw samen met bewoners, eigenaren van winkelpanden en ondernemers, vaak tijdens planvormingstrajecten.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl