Retailkatalysator

Retailkatalysator: samenwerking en resultaat

 

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

De klant komt niet meer vanzelf naar een winkelstraat. Er zijn legio andere winkelcentra en er is internet. Zonder plan en gerichte aanpak is de kans groot dat een winkelgebied tot de verliezers gaat behoren. Maar dat hoeft niet: winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.

Samenwerken loont

Zo’n plan werkt alleen als alle partijen een gezamenlijke stip op de horizon voor ogen hebben en goed samenwerken. Dit geldt zowel binnen als tussen de partijen. Samenwerken loont: in winkelgebieden waar goed wordt samengewerkt gaat het beter dan in winkelgebieden waar dat niet zo is. Het Zeeheldenkwartier in Den Haag is hiervan het bewijs. Het resulteerde in de bekroning met de NRW-marketingjaarprijs 2014. Samenwerking kan ook in uw winkelgebied tot succes leiden!

Samenwerken: hoe doe je dat?

Het doel is vaak hetzelfde: een beter winkelgebied. Toch is samenwerken makkelijker gezegd dan gedaan. Soms zijn er tegengestelde belangen tussen winkeliers onderling. Soms is er oud zeer. Soms werken eigenaren niet mee. Niet altijd heeft de gemeente de middelen en doet zij wat zij heeft beloofd. Dit soort dingen staat aan echte samenwerking in de weg. iXin helpt daarbij te zoeken naar het juiste niveau van samenwerking door gezamenlijk een plan te maken.

Met elkaar investeren in retailgebieden

iXin zorgt ervoor dat er in korte tijd samen een analyse wordt gemaakt. Er wordt een spoorboek gecreeërd dat echt leidt tot een duurzame samenwerking in winkelgebieden. Met dit product wordt op basis van de samenwerking een bijbehorend realistisch actieplan gemaakt en wordt een samenwerking op gang gebracht of verder verbeterd. De mensen achter iXin werken al 15 jaar in winkelgebieden en zijn geschoold het maken van concrete plannen en in complexe onderhandelingen en bemiddeling. Ze zijn goed in staat om belangentegenstellingen op te sporen en te overbruggen. En om proces en inhoud samen te laten lopen.

Hoe werkt de retailkatalysator?

Wij nemen met alle betrokken partijen interviews af. De resultaten geven we op een leuke manier terug tijdens een plenaire sessie, die u niet snel zult vergeten. Hier ligt de kracht en ook de basis voor de wijze van samenwerking en de te nemen acties. Dus tegelijkertijd aan de slag met inhoud en proces. U blijft niet hangen in het verleden, noch in denkbeelden over elkaar maar gaat op een positieve manier samenwerken. Met iXin gaat u:

  • van verleden naar toekomst
  • van wantrouwen naar vertrouwen
  • van denken naar doen
  • van vaag naar concreet
  • van verlies naar winst.


Met onze hulp kunt u rekenen op een snel, concreet, deskundig en gedragen actieplan voor uw winkelgebied. Voor meer informatie en voorbeeldprojecten zie onze projectpagina.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl