Centrummanagement & winkelstraatmanagement

iXin heeft ruime ervaring op het gebied van centrum- en winkelstraatmanagement. Hier gaat de aandacht uit naar publieke en commerciële functies van het centrum of de winkelstraat. De centrumpositie van de stad is hierbij een belangrijk punt. Voorbeelden van winkelstraatmanagement zijn de projecten in Amsterdam Zuid-Oost en het Zeeheldenkwartier in Den Haag. Ook in de Weimarstraat en de Transvaalbuurt in Amsterdam wordt gewerkt aan de commerciële versteviging van het gebied. Daarnaast heeft iXin in Harderwijk de opstart van het centrummanagement verzorgd en voor het ArenAPoortgebied de haalbaarheid van een Biz (bedrijven investeringszone) getoetst. iXin doet dit in samenwerking met verschillende partijen; zowel de gemeente als ondernemers worden hier nauw bij betrokken.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl