Positionering & integrale aanpak

De detailhandel is onderhevig aan tal van trends en ontwikkelingen. Een groot probleem daarbij is leegstand. iXin laat dit niet zomaar gebeuren en zet zich actief in voor het positioneren van (winkel) gebieden en winkelcentra. Het transformeren van Gebouw Nieuw Amsterdam is een voorbeeld van ruimtelijke visie en ontwerp. Daarnaast gaat iXin leegstand tegen in het Zeeheldenkwartier Den Haag.

Projecten waar iXin tevens resultaten heeft geboekt met betrekking tot het voorkomen van leegstand en het positioneren van centrumgebieden zijn de Twijnstraat in Utrecht en het stadscentrum van Schiedam en Gein. 

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl