Analyse, onderzoek en advies

iXin voert met betrekking tot ruimtelijke problemen, analyses, uit. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld een distributie planologisch onderzoek of passantenonderzoek. Aanvullend hieraan biedt iXin advies voor diverse vraagstukken in ruimte en retail. 
De detailhandel is onderhevig aan tal van trends en ontwikkelingen. Gemeenten, detaillisten en supermarktketens spelen daarom op deze ontwikkelingen in door schaalvergroting, aanpassing van het assortiment of verandering van locatie. Deze trends zijn van invloed op de marktruimte voor detailhandel in een wijk, stadsdeel of dorp.

Op grond van distributie planologisch onderzoek, kortweg ook wel DPO genoemd, brengt iXin in beeld of, naar aanleiding van het berekening van de marktruimte, er mogelijkheden zijn voor uitbreiding van de detailhandel in een bepaald winkelgebied. Tevens kan worden onderzocht of er sprake is van overbewinkeling of marktverzadiging in het gebied. Voorbeelden van eerdere distributie planologische onderzoeken van iXin zijn o.a. Dekamarkt, Praxis, Formido en Gamma. 
Daarnaast voert iXin passantenonderzoek uit. Dit leidt vaak tot beleidsadvisering. De Twijnstraat in Utrecht en de Westkruiskade in Rotterdam zijn projecten waar iXin bij betrokken is geweest.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl