Project Centrummanagement Harderwijk

"Door inmenging van iXin staan de neuzen weer één kant op in centrum Harderwijk"

Invoeren centrummanagement

Voordat iXin begon met het opzetten van centrummanagement in Harderwijk, bestond er tussen de partijen veel argwaan. Gaandeweg is dit veranderd en heeft iXin bruggen kunnen bouwen, zodat nu een centrummanager actief is in Harderwijk in samenwerking met de betrokken partijen.

Centrummanagement

Centrummanagement wordt inmiddels beschouwd als een instrument om het economisch functioneren van de binnenstad te versterken door samenwerking tussen betrokken partijen te versterken. 


Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl