Project Winkelstraatmanagement Zeeheldenkwartier Den Haag

"Duurzame en economische kwaliteitsverbetering van het gebied door actief winkelstraatmanagement"


Winkelstraatmanagement

Namens de gemeente Den Haag werkt iXin aan de uitvoering van het Plan van Aanpak Zeeheldenkwartier. Samen met ondernemers en diverse andere partijen in het Zeeheldenkwartier initieert en begeleidt iXin de uitvoering van maatregelen op het gebied van leefbaarheid, economisch functioneren, fysieke uitstraling en marketing & promotie. Hierbij wordt zowel ingezet op quick wins als op het creëren van duurzame samenwerkingsverbanden. De herinrichting van het openbaar gebied met aandacht voor de uiteenlopende belangen van de verschillende partijen staat op de agenda.

Intregrale aanpak en samenwerking

Samen met betrokken partijen is een communicatieplan opgesteld en een huisstijl ontwikkeld. De facebookpagina heeft inmiddels als meer dan 1.500 likes. De website van Zeeheldenkwartier fungeert als een belangrijke spil in de informatievoorziening voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers. Inmiddels heeft 17 oktober jl. de eerste officiële Zeeheldenmarkt plaatsgevonden. Tevens hebben zich talloze nieuwe ondernemers hier gevestigd en zijn de eerste afspraken gemaakt met vastgoedeigenaren over aanpak van de gevels om de uitstraling te verbeteren.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl