Project Doorontwikkelen van het bedrijventerrein Plaspoelpolder

In samenwerking met de gemeente Rijswijk en meerdere organisaties die belang hebben bij bedrijventerrein Plaspoelpolder werkt iXin aan het doorontwikkelen van de toekomstvisie voor het terrein!

De Plaspoelpolder in Rijswijk is een uitstekend bereikbaar businesspark in het hart van de randstad. Het businesspark omvat zes decennia aan bedrijvigheid en heeft zich organisch ontwikkeld tot het grootste en meest veelzijdige businesspark van de regio Haaglanden.  De Plaspoelpolder is met 15.000 werknemers en ruim 400 bedrijven een echte banenmotor in de regio. 

Ixin werkt met de gemeente Rijswijk, grote spelers als Shell en het Europees Octrooibureau, maar ook met de andere ondernemers, omwonenden en belangenorganisaties samen om een bedrijventerrein te ontwikkelen dat klaar is voor de toekomst! De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van een toekomstvisie die onder andere rekening houdt met trends in de samenleving, bestaand gemeentelijk beleid en de wens van gebruikers en omwonenden. 

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl