Project transformatie en sanering in Rotterdam Zuid

Het toekomstperspectief van leegstand in oude winkelstraten

In opdracht van de gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling, heeft iXin een inventarisatie gemaakt op pandniveau van het toekomstperspectief per pand op de Riederlaan, Strevelsweg en Putsebocht. Welke mogelijkheden zijn er tot transformatie en sanering van deze drie winkelstraten van oudsher die nu te kampen hebben met leegstand? Voor de Putsebocht ligt er de grootste uitdaging. Strevelsweg biedt mogelijkheden tot transformatie en quick-wins.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl