Project Werkgroep Facelift Joke Smitplein

De werkgroep Facelift is in mei 2002 in het leven geroepen door de Bewonerscommissie om herinrichting van het betegelde binnenterrein onder de loupe te nemen, met als doel het plein meer dan tot nu toe het geval is een ontmoetingsplek te laten zijn voor bewoners (een verlengstuk van de huiskamer).

De eerste leden waren: Ank Bikker, Iris Roosenboom, Sam Gerrits, Reinier Hummelen en Harry Horsch. Later heeft Iris zich teruggetrokken en kwam John van der Vlist de gelederen versterken. De werkgroep startte met een enquête. De respons hierop was zeer groot en na inventarisatie van de wensen was het voor de werkgroep duidelijk dat de meeste bewoners een gezellig, fleurig en veilig plein wensten. Reden voor Sam om maar meteen de idee van ‘een plaza met een bank of zitjes in Gaudi stijl’ te opperen. Met dit ambitieuze idee ging de werkgroep aan de slag. Een rigoureuze verandering. 

De werkgroep was (en is) zich bewust van de omvang van het plan, de kosten en van het gebrek aan specifieke kennis op dit terrein. Daarom heeft ze in oktober 2002 een kunstenares ingeschakeld, te weten  mevrouw Anook Cleonne Visser, die op haar beurt in een later stadium Inge Niks inschakelde. Inge zorgde voor het projectmanagement en de contacten met de wijkmanager en wijkopzichter. Anook Cleonne stelde o.a. slingerbanken voor, tot groot genoegen van de werkgroep. Co-creatie en participatie waren toen al de sleutelwoorden voor dit project. Tien jaar later maken de bewoners nog steeds gebruik van het plein als ontmoetingsplek.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl