Project Harderberg: centrumontwikkeling niet toereikend voor huidige ondernemers

Impuls centrum Harderberg leidt tot ontwrichting winkelstructuur.

Ondernemers uit het centrum van Hardenberg hebben ter beantwoording van deze bedenking iXin ingeschakeld. iXin heeft, doormiddel van een distributieplanologisch onderzoek, de cijfers nog eens op een rij gezet. Hieruit blijkt dat er hoe dan ook sprake is van een negatieve marksituatie voor Hardenberg. Met name de niet-dagelijkse sector raakt ontwricht bij het toevoegen van extra detailhandel. iXin heeft in het kader van bezwaren tegen het centrumplan Hardenberg de plaatselijke ondernemers bijgestaan in deze gerechtelijke procedure.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl