Project ArenApoort: Winkelen & Leisure

De ArenAPoort omvat de winkelgebieden aan weerzijden van het geheel vernieuwde station Amsterdam Bijlmer ArenA. Het is een uniek gebied waar grootschalig entertainment (Amsterdam ArenA, Heineken Music Hall en Pathé ArenA) samen te vinden is met een groot aanbod aan winkels.

De ArenAPoort zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot het tweede centrumgebied van Amsterdam.Hoewel de ArenAPoort uitgestrekt is en uit verschillende geprofileerde deelgebieden bestaat, is er nadrukkelijk voor gekozen om één overkoepelende visie voor het hele gebied op te stellen. De reden is dat de positie van het hele gebied en de delen versterkt wordt als de verschillende deelgebieden elkaar beter aanvullen en beter in elkaar overlopen. Samenbindende factor daarbij is dat alle deelgebieden centrumfuncties hebben die publiek trekken en dat de deelgebieden bovendien fysiek op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd staan de deelgebieden qua gebruik nog los van elkaar. Er wordt te weinig over en weer gebruik gemaakt van de potentie van aangrenzende delen van het ArenAPoortgebied. Door dit gebied in samenhang te bekijken en te ontwikkelen kan er beter worden ingezet om de potentie van het gebied te verzilveren

De ambitie van de Gemeente Amsterdam is om voor 2020 van ArenApoort een veelzijdig stedelijk centrumgebied te maken. Hierin staat de organisatiegraad van ondernemers en bedrijven om samen met de gemeente het toekomstbeeld te realiseren centraal.

Foto: Fas Keuzenkamp, JinSo Loungebar & Restaurant

 

 

 

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl