Project ArenAPoort Amsterdam Zuidoost

"Invoering bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor ArenAPoort in Amsterdam Zuidoost"

Inventarisatie mogelijkheid BIZ

Amsterdam heeft op het eind van de BIZ-experimentenwet voor een aantal gebieden geprobeerd een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te zetten. Vanuit het ArenAPoort gebied kwam de vraag vanuit de ondernemers zelf of het invoeren van een BIZ mogelijk zou zijn.

iXin heeft de inventarisatieronde gedaan. Hieruit kwam een positief resultaat en de wens is nadrukkelijk aanwezig in het gebied. Echter de diversiteit aan partijen in het gebied, maakt het dat de bijdrage niet voor iedereen gelijk zou zijn. Dit betekende een gestaffelde bijdrage en inning. Dit was in het korte tijdsbestek niet mogelijk om te realiseren. Mede vanwege het softwaresysteem van de gemeente. Nu waarschijnlijk de Experimentenwet wordt omgezet in definitieve wetgeving, geeft dat voor dit gebied begin 2015 weer een nieuwe kans, waardoor in de toekomst de ArenAPoort nog beter gaat functioneren.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl