Project Winkelvoorziening Rivierenwijk/Dichterswijk, Utrecht

"Een juiste branchering heeft het versterken van de economische structuur van de wijk tot gevolg"

Branchering wijkwinkelcentrum

Ontwikkelingen, zoals de bouw van Parkhaven en het Kruisvaartkwartier en geluiden van bewoners van de wijk over achteruitgang van de kwaliteit van de winkels vroegen om nader onderzoek met specifieke aandacht voor het wijkwinkelcentrum in Rivierenwijk/Dichterswijk. Uit de wijk is de vraag gekomen wat de genoemde ontwikkelingen betekenen voor het draagvlak van de aanwezige detailhandelsvoorzieningen.

iXin's oplossing

In dit kader is aan iXin de opdracht gegeven om distributieplanologisch onderzoek te verrichten naar de huidige en toekomstige marktsituatie voor de detailhandel in Rivierenwijk/Dichterswijk. Doel van het gevraagde onderzoek is om aanbevelingen te verkrijgen waarmee de huidige voorzieningenstructuur kan worden aangepakt om zo behoud van en waar mogelijk versterking van deze structuur te bewerkstelligen. Een relatie is gelegd met de in 2000 verschenen detailhandelsvisie 'Boodschap aan winkel' en detailhandelsontwikkelingen elders in Utrecht. Advies van iXin is om via het bestemmingsplan zo sterk mogelijk ongewenste branchering te reguleren.

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl