Project Evaluatie bouw- en ontwikkelproces Station Amsterdam Bijlmer ArenA

"Creatieve procesreconstructie als wijze les voor toekomstige binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen met versnipperde taken en bevoegdheden"

Procesevaluatie

In opdracht van Prorail en NS-poort heeft iXin het bouw- en ontwikkelproces van Station Amsterdam Bijlmer ArenA geëvalueerd. Door de versnipperde taken en bevoegdheden was het goed afstemmen van verantwoordelijkheden tussen partijen binnen deze gefragmenteerde context een complexe opgave. iXin voerde de evaluatie uit omdat er vanwege het Nieuwe Sleutelprojectenprogramma van het Rijk veel binnenstedelijke stations worden vernieuwd, resulterend in een lessons learned rapport.

Procesreconstructie

Het proces werd op een zeer creatieve manier gereconstrueerd met behulp van representanten tijdens een opstelling, zodat de knelpunten duidelijk naar voren kwamen. Door deze unieke manier van reconstructie werden de partijen zich bewust van de valkuilen tijdens het proces binnen deze complexe context. Met het oog op toekomstige stationsherontwikkelingen is door iXin veel noodzakelijke informatie vergaard om het bouw- en ontwikkelproces vlot te laten verlopen.  

 

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl