Project Onderbouwing komst supermarkt Montfort

"Verplaatsing supermarkt in Montfont vraagt om ruimtelijke onderbouwing"

Uitbreiding supermarkt

In deze Limburgse plaats is er de wens een lokale buurtsupermarkt te verplaatsen en uit te breiden tot Jumbo supermarkt. De gemeente Montfort is bereid medewerking te verlenen, maar vroeg daarvoor wel een gedegen ruimtelijke onderbouwing. 

Ruimtelijke onderbouwing

Onderdeel daarvan vormde een nadere uitwerking van het principeverzoek met een DPO voor de supermarktensector. iXin heeft deze geleverd en stelt daarbij het belang van de supermarkt voor het voorzieningenniveau in Montfort centraal. Juist bijzonder dat in een regionaal krimpgebied hier toch marktruimte voor handen is én dat een nieuwe supermarkt juist kan bijdragen aan de leefbaarheid van Montfort. 

 

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl