Nieuws - Samenwerken loont in het winkelgebied van de toekomst

28 februari 2014

Shopping 2020: het winkelen van de toekomst: Samenwerken loont

Het was druk met kennisbijeenkomsten de afgelopen weken. Daarnaast verschenen er verschillende publicaties. De belangrijkste zijn Shopping 2020, de nieuwe winkelstraat, geschreven door de expertgroep DNW2020, het appel tot structurele vernieuwing van het winkellandschap van NRW en het winkelgebied van de toekomst gepubliceerd door Platform 31. Het mooie is dat de publicaties elkaar aanvullen. Gaat de eerste vooral over het benoemen van de dynamiek in de detailhandel en daarbij de consequenties voor het veranderende winkellandschap in de toekomst, daar gaat de tweede over wat anders kan in beheer en beleid van winkelgebieden en de laatste vooral over hoe om te gaan met de veranderingen in winkelplanning en geeft het bouwstenen voor publiek-private samenwerking. iXin erkent de waarde van de rapporten, maar gaat graag een stap verder.

Het onderzoek van Platform31 geeft een mooi overzicht wat er mogelijk is aan instrumentarium, de gereedschapskist. En dan? Dan gaat iedereen naar huis met een kistje vol instrumenten onder de arm en moet het gaan gebeuren. Maar wat precies? Waar te beginnen? Bij wie te beginnen? En hoe dat samen op te pakken? En dat is nou precies waar de kracht van iXin ligt. Namelijk door tegelijkertijd te bewegen langs de lijn van inhoud en van proces en zodoende mensen aan het resultaat te verbinden.

Het wat: Van positionering en visievorming van het winkelgebied naar Plan van Aanpak

Hoe vaak wordt wel niet gezegd dat beleving toegevoegd moet worden om daarmee onderscheidend vermogen te creëren? Dat is echter geen kant-en-klare oplossing. En onderscheidend vermogen kan nooit een doel op zich zijn. Wat wel belangrijk is, om je eigen identiteit uit te stralen. En dat is wat iXin doet. Starten met de analyse om een winkelgebied te kunnen positioneren. En juist daarbij is het reuze belangrijk om alle belanghebbenden te betrekken. Om informatie uit te wisselen. Positioneren van achter een (onderzoeks)bureau, is geen optie. Hup, het veld in, de rode draad te pakken krijgen. Dat is de kunst. En daar zijn andere competenties voor nodig dan kwantitatieve analyses. Dan gaat het om het integreren van inhoud en proces.

Het hoe: Van Plan van Aanpak naar uitvoering middels samenwerking

Om nu een antwoord te geven op de vraag hoe je dat aanpakt, samenwerking? Het volgende: iXin past al jarenlang mediationtechnieken toe tijdens samenwerkingstrajecten. iXin zorgt ervoor in korte tijd knelpunten in de samenwerking op te sporen, op een frisse manier te benoemen en een spoorboek en actieplan te maken dat echt leidt tot een duurzame samenwerking in winkelgebieden. Waarom kunnen we dat? Omdat we al ruim 10 jaar als retaildeskundigen in winkelgebieden werken en omdat we geschoold in en ervaren zijn met mediation en onderhandelingsvaardigheden. Daardoor zijn we uitstekend in staat om belangentegenstellingen op te sporen en te overbruggen. Door de combinatie van vakkennis op het gebied van retail en de kennis van onderhandelingstechnieken ontstaan snel resultaten en wordt snel een kantelpunt bereikt waarop de samenwerking op een positieve wijze kan worden voortgezet.

Hoe werkt het?

Wij nemen met alle betrokken partijen interviews af. De resultaten geven we op een passende en soms confronterende wijze terug tijdens een plenaire sessie, die u niet snel zult vergeten en waar u uzelf in zult herkennen. Hier ligt ook de basis voor het gezamenlijke actieplan  voor de wijze van samenwerking, en de te nemen actiepunten. Dus tegelijkertijd aan de slag met inhoud en proces op zoek naar de X-factor.

Resultaat

Resultaat ontstaat alleen als het van binnenuit wordt ervaren. Zonder deze voorwaarde werkt geen enkel van bovenaf opgelegd instrumentarium. Een mooi voorbeeld, waar iXin reeds jaren aan werkt is het Zeeheldenkwartier in Den Haag. Dit winkelgebied ademt steeds meer de sfeer uit van de eigenzinnige Zeeheld, waar bewoners en ondernemers zich graag mee identificeren. Het is booming business daar. Ga er eens kijken. Misschien tijdens het designfestival van 16-18 mei of om te beginnen op de website www.zeeheldenkwartier.com.

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

 
Deel deze pagina:
Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl