Raoul Rozestraten

Raoul Rozestraten, 23 jaar, is naast zijn werkzaamheden voor iXin als projectmedewerker masterstudent Publiek Management aan de Universiteit Utrecht. Hij kijkt door zijn opleiding op een kritische wijze naar vraagstukken in de publieke sector, op het gebied van onder andere de zorg, onderwijs en smartcity. Raoul is iemand die zich graag op een opgave stort en maatschappelijk betrokken is. In het verleden heeft hij stage gelopen bij het projectmanagementbureau van de Gemeente Utrecht, is hij voorzitter geweest van Stichting Model European Parliament Limburg en heeft hij meegewerkt aan een veelvoud van projecten op- of om zijn studie. Hij is altijd op zoek naar ‘het grote plaatje’ in projecten en creëert in samenwerkingen graag een comfortabele sfeer, waarbinnen iedereen optimaal kan werken. 

LinkedIn pagina Raoul Rozestraten

Logo iXin
Telefoon 030 - 22 323 94
E-mail info@ixin.nl